onsdag 17 januari 2018

Finns det för många informatörer?

Det förekommer då och då lite jämförelser mellan antalet informatörer och journalister. SCB mätte 2016 och då kan man se att det finns 1,4 informatörer på varje journalist. I USA har jag hört att det numera finns fyra informatörer på varje journalist.

Det är givetvis lätt att se detta som ett direkt motsatsförhållande. Journalister är generellt sett skeptiska till PR och informatörer som de tycker gör deras jobb
svårare genom att hindra tillgång till information och källor, försköna sanningen och lägga ut dimridåer. Från informatörernas sida är man inte lika benägen att se det som ett antagonistiskt förhållande utan ser det mer som ett samarbete.

Båda bilderna kan vara sanna. Det beror lite på i vilken situation vi pratar om. Gäller det rutinrapportering om vad som hänt (inte minst under samhällskriser) är professionella kommunikatörer ofta en bra hjälp för journalister. Är det fråga om granskning är det ofta konfrontation.

Över tid har antalet informatörer ökat, inte minst i offentlig verksamhet. Att antalet journalistjobb minskat de senaste åren är ingen hemlighet och frågan är då om denna förändring är något att oroa sig för. Frågan är givetvis vad det är man ska oroa sig för.

Från ett demokratiskt perspektiv har medierna en informations- och en granskningsfunktion. Ur ett perspektiv skulle man kunna hävda att offentliga myndigheters möjlighet att själva kommunicera om sin verksamhet gör att medierna kan ägna sig åt annat än att sprida information om vad myndigheterna gör. Ny medieteknologi och fler informatörer gör att myndigheterna kan distribuera information själva. Istället kan nyhetsmedierna koncentrera sig på det som är mest nyhetsmässigt. Allt det andra kan myndigheterna själva sköta.

Men granskningsfunktionen kan knappast falla in under samma resonemang. Här ligger då faran. Man ska nog inte stirra sig blind på antalet journalister vs informatörer, men om inte medierna kan granska myndigheters verksamhet är det givetvis allvarligt. Då blir myndighetens egen bild av verksamheten den enda som når medborgarna, vilket givetvis inte är bra. Dessutom behöver all maktutövning hotet om att oegentligheter kan avslöjas hängande över sig. Risken att bli avslöjad motverkar maktmissbruk.

Att antalet journalister minskar har ganska enkla förklaringar. Det handlar om en förändrad mediemarknad som gör att det är dyrt för medieorganisationer att ha många journalister anställda.

Fråga om det större antalet informatörer på organisationer och myndigheter är inte lika enkel. Sett ur ett längre perspektiv har antalet informatörer ökat av olika orsaker. Ser vi till det sista årtiondet kan flera saker lyftas fram. En sådan är att uppfattningen att det blir allt viktigare att synas vuxit sig allt starkare. Den offentliga bilden har blivit mer central. Mer och mer resurser läggs på att putsa bilden och visa vad man gör. Frågan är varför. Samhällets ökade komplexitet, ökad konkurrens, krav på legitimitet från olika aktörer är sådana saker som lyfts fram i forskningen. Men det finns också faktorer kopplade till medieutveckling. Med ökad digitalisering finns det fler kanaler tillgängliga som kan användas för att kommunicera och i takt med att medborgarnas medieanvändning har också förväntningar på myndigheters kommunikation ökat. Med andra ord är en del av förklaringen att vi medborgare förväntar oss att myndigheter ska kommunicera med oss.

Ser vi till relationen till journalistiken kan dessa förändringar ses som att journalistikens källor har fått fler verktyg i verktygslådan. Man kan se det som att myndigheterna har blivit mer oberoende gentemot journalisterna i spridande av information. Det betyder dock inte att medierna inte ses som viktiga. Men myndigheter upplever att de har fått ökad möjlighet att skapa bilden av sig själva. Men även detta har en baksida som har att göra med komplexiteten. När alla kan kommunicera blir det också svårare att styra bilden av sig själv. Så antalet ökade informatörer kan också ses som ett uttryck för att myndigheter och andra organisationer upplever att deras image alltid hotas och måste hanteras.

Därför tror jag inte man ska stirra sig blind på antalet informatörer. Mest problematisk är kanske inte själva förhållandet antal journalister/informatörer utan att det finns för få journalister.

tisdag 2 januari 2018

Ännu ett forskarår: bokslut och framåtblick

För ett år sedan gjorde jag en sammanfattning av forskaråret och vad som skulle ske 2017. När jag tittar tillbaka inser jag att nästan allt jag skrev också slog in (åkte inte till ICA i San Diego). Faktum är att 2017 nog går till historien som mitt mest framgångsrika som medieforskare. Ett axplock är redaktör för två antologier (en internationell om valaffischer och en svensk om valet 2014) där jag själv skrev sju kapitel, gästredaktör för ett nummer av internationell tidskrift, medlem av ett editorial board i en ny internationell kriskommunikationstidskrift, fyra artiklar/kapitel i internationella böcker/tidskrifter och några kapitel och rapporter på svenska. Lägg därtill att jag var med och drog in över 15 miljoner i forskningsmedel, var gästforskare i Florida och allt annat kul man gör som forskare/lärare. Det har det varit ett bra år. 

Det som avslutats 2017 var mitt engagemang i SOM-institutet. Sedan 2012 har jag suttit med i styrgruppen och varit dess ordförande. Det har varit spännande att se hur SOM fortsatt att expandera, men nu är min mandatperiod över och andra krafter tar vid. Dessutom går Stina Bengtssons och mitt projekt Digital mediemoral in i slutfasen. En artikel ligger på review och flera andra är halvfärdiga som ska skickas in under våren.

Som vanligt är stora delar av nästa års arbete redan intecknat. I kriskommunikationsprojektet KRISAMS kommer jag att vara gästredaktör för en bok om kriskommunikation och terrorattentatet i Stockholm där alla projektmedarbetarna skriver kapitel. Flera av kapitlen kommer också att presenteras som papers på kris- och riskkommunikationskonferensen i Orlando (ICRCC) och kanske även på ECREA i Lugano i höst. I det andra stora projektet jag jobbar inom som handlar om mediernas påverkan på våra världsbilder (The long-term cultivation of sociotropic beliefs. How selective media use shapes citizens’ deeply held worldviews) har vi samlat in data och ska börja skriva. Papers till ECREA, IAMCR i Eugene och till 2019 års ICA-konferens blir det. 

Förutom dessa projekt kommer jag tillsammans med Mats Ekström vara redaktör för den nya och kraftigt reviderade upplagan av Metoder i kommunikationsvetenskap. Som om inte detta är nog har jag "kontrakt" på ett antal kapitel. I ett kapitel ska Mats Ekström och jag tar oss an pratskandaler igen och uppdaterar begreppet i ljuset av Donald Trumps twittrande och populistisk politisk politik (Talk scandals: the power of mediated talk). Sedan ska jag också att tillsammans med Christina Holtz-Bacha skriva ett kapitel om negativ kampanjande på valaffischer på nätet (From Analoge to Digital Negativity - Attacks and Counter-Attacks, Satire and Absurdism on Election Posters Offline and Online) och Orla Vigsø och jag ska skriva ett kapitel i en annan encyklopedi. Denna gång gäller det kriskommunikation och vårt bidrag ska handla om politiska skandaler och kriskommunikation.

Men det är som bekant valår och Jesper Strömbäck och jag håller på att planera 2018 års Medievalsundersökning. Det kommer säkert också bli en del annat som ska göras i samband med valet, inte minst titta på valfilmer och valaffischer för att se hur dessa kommunikationsformer utvecklas. 

Men det är också flera saker som strax publiceras. Färdigt för publicering är ett bokkapitel i antologin Rösträttens århundrade med Nicklas Håkansson och Orla Vigsø med titeln Jämställda bilder: kvinnor och män på svenska valaffischer.  En artikel om tystnadsspiralen och flyktingkrisen 2015 ligger klar för publicering (Expressing Opinions About the Refugee Crisis in Europe: The Spiral of Silence and Crisis Communication) i den nya tidskriften Journal of International Crisis and Risk Communication Research. Under de sista dagarna av 2017 skrev Gabriella Sandstig, Orla Vigsø och jag klart en rapport till MSB om riskkommunikation och brandsäkerhet. Sedan finns det några uppdateringar av kapitel i böcker, tre artiklar som ligger ute på review och några andra som ska skickas in. Allt publiceras förhoppningsvis under 2018.

Dessutom ska det undervisas, handledas, skrivas utvärderingsrapporter, sakkunniguppdrag och arbete i beredningsgrupper. Det blir en del att göra!

fredag 29 december 2017

Var inte tablå-tv:n död?

Igår fastnade jag framför tv:n som på en reklamkanal visade filmen Space Cowboys. Flygaressen som aldrig kom ut i rymden, men som pensionärer får en ny chans spelas med gott humör av Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland och James Garner.Ganska rolig film och ni frågar mig.

Tablå-tv alltså. Den verkar ju numera vara i princip utdöd. Visserligen gjorde en av mina kollegor förutsägelsen att vi skulle sluta kolla på tablå-tv redan i början på 1980-talet då videon kom. Han hade fel, men nu finns det ju helt andra möjligheter. Med streaming krävs det ju inte att man spelar in, utan man kan titta när man själv vill. Men trots allt sitter jag där och tittar då och då på tablå-tv.

Frågan är då varför jag blir sittande och tittar på en film med reklamavbrott när den finns två meter bort i dvd-hyllan och säkert även på någon streamingtjänst jag betalar för. Det tar längre tid, jag blir irriterad på reklamavbrotten och dessutom kan jag inte gå ifrån utan att missa något.

Finns det något i att inte ha kontrollen som är lockande? När vi hela tiden kan välja finns det något attraktivt i att någon annan väljer åt oss? Eller handlar det om att tablå-tv delas med andra? I den hyperindiviuuella medieanvädningens tid är vi ju trots allt nästan besatta av att dela och försöka interagera med andra om vårt mediebruk. Vi kommenterar, delar och lajkar för att visa att vi inte är ensamma i våra medieval. Jag vet faktiskt inte svaret och får väl se om några studenter är sugna på att göra en studie framöver

söndag 24 december 2017

Nu är det (tv) jul igen

När jag växte upp var tecknad film en bristvara. Jullovsmorgon (2 timmar på julafton) och Kalle Anka julafton var i princip de enda gångerna vi såg tecknad film. Inte konstigt att vi blivit smått fanatiska i Kalle-tittandet. Men nya mediegenerationer formar nya traditioner och i år är det troligen bara jag som kollar på Disneykavalkaden klockan 3 på julafton. Kanske gör något av barnen mig sällskap så att pappa inte ska sitta där alldeles ensam framför tv:n.

Julen är överlastad med traditioner, inte mist medietraditioner. Kalle har jag redan nämnt. Karl-Bertil Jonsson är en annan. Något som alltid brukar vålla lite debatt (det "rasar" till och med i medierna då och då) är julkalendern och julvärden! De flesta julkalendrar brukar dömas ut för att inte vara tillräckligt "juliga" eller ha andra brister (otäcka, barnsliga eller nåt annat).

När det gäller julvärdarna skötte Arne Weise jobbet i många år och numera är det ett sätt för SVT att bygga varumärke genom att ha nya namn varje år.

Visst brukar det vara lite (medie)prat om julvärdarna, men i år är det lite extra. Erik Haag och Lotta Lundgren ska båda vara julvärdar och det har dessutom läckt ut att de inte ens är i SVT-huset under julafton. Deras presentationer spelas in i förväg.

Jag har funderat lite på reaktionerna mot årets julvärdar som varit lite mer kritiska än vanligt. De verkar ha brutit med traditionen på två sätt. Det finns ett tyst kontrakt kring julvärdarna att de sitter där ensamma och delar ensamheten med alla som inte firar jul tillsammans med någon. Förhandssnacket brukar ju vara att julvärdarna får frågor om hur det känns att fira julafton utan familjen. När Erik och Lotta sitter där tillsammans offrar de mindre än den ensamma julvärden i rutan. Det andra är givetvis att det är förinspelat. Då delar de inte ens julaftonen med tittarna, vilket nog skapat den största upprördheten. Inte nog med att de är tillsammans, de väljer dessutom att inte vara på plats i tv-huset på julafton. PR-mässigt har därmed årets julvärdar knappast lyft SVTs varumärke.

Men jag undrar också om inte det också handlar om en generell trötthet på Erik Haag och Lotta Lundgren. Kritik mot deras program börjar dyka upp här och var. Även om jag inte vet säkert tror jag att Erik och Lotta kommit lindrigare undan för några år sedan. För en kändis i mediesamhället lyfts man först upp och sedan tas man ner igen. Det är den obönhörliga logiken.