torsdag 22 mars 2018

Vi lär nog fortsätta att klicka

Det finns ju som bekant inga gratisluncher. Man betalar alltid, på ett eller annat sätt. I skandalen om Facebook och Cambridge Analytica har den devisen blivit plågsamt tydlig. I ett kommersiellt mediesystem är det vi konsumenter som är varan. Facebooks hela affärsidé är just detta. Den tillgång Facebook har och säljer är oss användare. Det vi gör, skriver och lajkar ska kunna användas för precisionsmarknadsföring och som nu bekant också för politiska kampanjer. Det är inget konstigt utan en av poängerna med big data.

Så vad är det alla bråkar om? Alla borde väl vara medvetna om att när man klickar på saker så genererar det information som kan användas av andra. Nu har Cambridge Analytica tänjt på gränserna och även inkluderat vänner till som den som gör personlighetstestet de publicerade på Facebook. Den utlösande faktorn är Cambridge Analyticas både nästan mytiska, men också tvivelaktiga rykte. Företaget har aktivt försökt få det att framstå som att de kan avgöra politiska val, även om experter och forskare knappast är övertygade. Att de sedan skryter inför vad de trodde var presumtiva kunder inför dolda kameror är inget som man behöver fästa sig vid. Säljmöten är ju som de är.

Men även om Cambridge Analytica hamnat i skottgluggen är skandalen Facebooks. Nu har Mark Zuckerbergs efter flera dagars tystnad varit ute och bett om ursäkt. Men kommer affärsmodellen egentligen att ändras?

Politiker på båda sidor om Atlanten är på krigsstigen och kanske blir det större krav på transparens om vad data används till och att användare måste aktivt godkänna vad som delas vidare. Men frågan är om det kommer göra så stor skillnad. Vi klickar ju i det mesta på nätet utan att tänka oss för.

onsdag 14 mars 2018

Tystnadsspiraler och flyktingkrisen - ny artikel publicerad

Igår publicerades första numret av tidskriften Journal of International Crisis and Risk Communication Research. Hedrande nog fick jag vara med i detta nummer med en artikel om opinionen i Sverige under flyktingkrisen 2015-2016. Vad artikeln handlar om är vilken utsträckning människor vågade uttrycka sina åsikter om flyktingkrisen och om detta förändrades när regeringen ändrade sin politik under senhösten 2015. Det teoretiska ramverket som används är teorin om tystnadsspiralen som fördes fram av Elisabeth Noelle-Neuman och som varit en del av medieforskningens stora teorier sedan dess. Grundtanken i teorin är att vi som sociala varelser inte vill bli socialt isolerade och därför inte gärna uttrycker åsikter som vi uppfattar som vara i minoritet i opinionen. Effekten av det blir att människor tystnar om de har åsikter som de uppfattar vara i minoritet och blir mer frimodiga om de tror att deras egna åsikter är en majoritetsåsikt. Särskilt tydligt blir detta när man pratar med främlingar ("the stranger on the bus" används ofta i enkätfrågorna för att fånga in denna dimension).

Vad jag testar i artikeln är om det finns skillnader i viljan att uttrycka åsikter om flyktingfrågan och om detta förändrades i och med att politiken förändrades senhösten 2015. Hypotesen var att de med mer positiva åsikter om den generösa flyktingpolitiken skulle vara mer villiga att berätta vad de tyckte före politiken förändrades. Men efter förändringen borde enligt teorin de mer flyktingkritiska blivit mer benägna att säga vad de tyckte.

För att göra en lång historia kort visade resultaten att de som var positiva till generös flyktingmottagning också var mer villiga att uttrycka sina åsikter under hösten 2015 jämfört med de mer flyktingkritiska. Så långt stämde teorin. Frågan var om förhållandet blev det omvända under våren 2016. Både ja och nej. Resultaten visade att de som var positiva till flyktingmottagning blev mer försiktiga med att uttrycka sin åsikt, vilket var i linje med teorin. Däremot blev inte de kritiska till flyktingmottagningen mer benägna att säga sin åsikt. Kanske tar det längre tid än sex månader för att människor som haft en åsikt som uppfattats vara i minoritet att våga säga vad de tycker?

Läs artikeln här och kolla in tidskriften här.onsdag 28 februari 2018

Fungerar det att skrämmas?

Inom risk- och kriskommunikationsforskningen är det ett kärt trätoämne om det funkar att skrämma upp människor. Tar människor till sig budskapet och agerar på ett önskvärt sätt om man visar otäcka  bilder, skrämmande scenarier och annat elände. Eller är det så att människor kanske stänger av eller bara blir oroliga?

I somras fick jag tillsammans med kollegorna på JMG, Gabriella Sandstig och Orla Vigsø, ett uppdrag av MSB att utvärdera informationsmaterialet som används i kampanjen Aktiv mot brand. Rapporten heter "Skydda dig mot brand i hemmet - En analys av riskkommunikationen och dess effekter på människors riskuppfattningar". Ladda ner den här.

Rapporten vi skrivit handlar om broschyren Skydda dig mot brand hemma där vi både gjort en retorisk analys av riskkommunikationen och ett experiment för att testa hur effektiv riskkommunikationen är. Mycket kortfattat fann vi en del retoriska tillkortakommanden. Det handlade om brister i logisk ordningsföljd, att bilderna ofta inte gick att förstå utan bildtext och att det helt saknas argumentation för att övertyga.

Funkar det att skrämmas då? Vi såg i experimentet att skrämsel stegrar människors rädsla, men inte deras oro eller bedömning av sannolikheten att drabbas av brand. Inte heller ökar skrämsel emotionellt lärande (informationens användbarhet) eller kognitivt lärande (vad ska man göra?). Det fanns effekter på beteendemässigt lärande (vad kommer jag göra?) där människor i högre grad sade sig undvika att ta sig ut via trapphuset, men i högre grad ville ta sig ut – antingen via fönster/balkong eller fasad/stupränna när de exponerats för skrämmande information.

Men det viktigaste resultatet var att den mest effektiva riskkommunikationen var att kombinationen av att skrämmande information (för att inpränta allvaret), aktiverande information (vad man ska göra) och lugnande information (försäkra att åtgärderna är effektiva) ger bäst effekt.

lördag 24 februari 2018

Vår längtan efter konspirationer

Efter skolskjutningen i Florida sprids det konspirationsteorier som ifrågasätter drabbade elever som engagerat sig för hårdare vapenlagar. De uppges vara "krisskådespelare" som inte alls är elever utan deltagare i en kampanj för att ändra vapenlagarna. Skolskjutningen i Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida sägs enligt konspirationsteoretikerna vara en "false flag operation", dvs. iscensatt för att driva en politisk agenda.

Att det sprids konspirationsteorier är inget nytt och det har hänt vid tidigare skolskjutningar eller andra händelser såsom exempelvis 9/11, Oklahomabombningarna och även Palmemordet. En del har till och med menat att vissa av tragedierna inte ens inträffat, utan bara varit ett skådespel. Ungefär som i filmen Capricorn One.

Det finns givetvis en politisk agenda bakom många av konspirationsteorier. Kan man misskreditera och misstänkliggöra skolskjutningarna blir det svårare att förändra vapenlagarna. Tvivlar vi på verklighetsbeskrivningarna eller anar att det kan finnas dolda motiv svalnar kanske intresset att agera. Eller också blir vi passiva av ren förvirring.

Men varför gillar vi konspirationsteorier? En förklaring är att de tilltalar dem som har en viss syn på samhället. Om det går att konstruera en teori som stödjer den egna verklighetsuppfattningen verkar den givetvis mer lockande än andra förklaringar. Det handlar i så fall om den gamla vanliga psykologiska mekanismen att vi vill få vår verklighet bekräftad.

Men det kanske ligger djupare än så. Konspirationsteorier är ju inte bara något som bara hör hemma i politiska propagandakrig. Det finns otaliga romaner, filmer och tv-serier där konspirationer är ett bärande tema. Vi gillar helt enkelt konspirationer och frågan är varför de lockar så. För jag liksom de flesta av oss tycker att det kittlar lite när vi hör en alternativ förklaring till ett skeende, en förklaring som gör det logiskt och meningsfullt. Och det är här jag tror vi hittar själva mekanismen. Det finns plan bakom ett skeende. Det är inte bara slump. Någon håller i trådarna och ger styr. Det kan vara staten, en främmande makt, multinationella företag eller hemliga organisationer.

Vad det hela handlar om är att vi på olika sätt försöker skapa en meningsfull sammanhållen värld. Egentligen är det kanske sökandet efter den gudomliga planen som döljer sig i alla konspirationsteorier. För vi orkar inte med att vår värld skulle vara en sörja av tillfälligheter och misstag. En konspiratorisk värld ger trots allt mening i tillvaron. Hur skruvad den än är.